Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER)

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) 17 Mayıs 2004 tarih ve 25465 sayılı Resmi Gazete ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezin Amacı

AGMER, ülkemizde aile sahiplik, yönetim ve denetiminde bulunan ve ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan işletmelere ilişkin araştırmaların yetersizliği nedeniyle, yurdumuzda, bu işletmelerin sorunlarını "üniversite düzeyinde" incelemek üzere "ilk defa kurulan" bir araştırma merkezidir. Ülkemizde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin hemen tamamı aile işletmesi niteliğinde olup, tüm dünyada olduğu gibi aile işletmelerinin hem "aile"ye ilişkin ve kendilerine özgü, hem de ekonominin ve sektörlerin diğer unsurları ile ilişkileri açısından farklı özellikleri ve sorunları vardır. AGMER'in amacı aile işletmelerinin ve bu işletmeleri kuran ve geliştiren girişimcilerin özelliklerini, yaşadıkları sorunları, iç ve dış çevre unsurları ile etkileşimlerini sistematik olarak incelemek, bu amaçla çeşitli araştırmalar yapmak, yayınlar hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Benzer hedeflerle kurulan yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer merkezlerle işbirliği çalışmaları yapmak, dünyanın çeşitli bölgelerindeki aile işletmeleri ile Türkiye'dekileri karşılaştırmalı olarak incelemek, ekonomik gelişmemize paralel olarak aile işletmelerinin gelişmelerini ve noksanlarını incelemek de AGMER'in hedefleri arasındadır. 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 03/14/2019 - 15:02