AGMER tarafından hazırlanan “Organizasyonel Esneklik ve Dayanıklılık Resilience Prensipleri İş İnsanlarından Yaşanmışlık Örnekleri” İsimli Kitap Yayınlandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği katkılarıyla başlatılan “Krize Direnme ve Yenilenme (Resilience)” projesi kapsamında hazırlanan bu kitapta, kurumsal dayanaklılık alanında yayınlanan en yeni standartlar, ISO 22316 standartlarının analizi ve bu standartlar doğrultusunda oluşturulan aile şirketlerine ait kurumsal dayanıklılık hikâyeleri yer almaktadır. 

“AGMER Webinar Serisi-5 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Aile Şirketlerinde Yenilenme Dönemleri ve Önemi”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin beşincisi 21 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da “Aile Şirketlerinde Yenilenme Dönemleri ve Önemi” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen  moderatörlüğündeki etkinliğe, Eyüp Sabri Tuncer ve Yüz Yıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer konuşmacı olarak katıldı.

“AGMER Webinar Serisi-4 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Pandemi Sürecinde Markalar”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin dördüncüsü, 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da “Pandemi Sürecinde Markalar” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. AGMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy moderatörlüğündeki etkinliğe, Yüz Yıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Alkaylı konuşmacı olarak katıldı. Pandemi sürecinde markaların nasıl bir yol izleyeceğinin tartışıldığı etkinliğin sonunda konuşan AGMER Müdürü Dr. Öğr.

“AGMER Webinar Serisi-3 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Aile Şirketlerinde Dayanıklılığı Etkileyen Hukuki Süreçler”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin üçüncüsü, 3 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da “Aile Şirketlerinde Dayanıklılığı Etkileyen Hukuki Süreçler” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. AGMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy moderatörlüğündeki etkinliğe, Avukat Oğuz Kara konuşmacı olarak katıldı.

“AGMER Webinar Serisi–II (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Korona Sonrasında Yeni Bir Dünya Düzeni Doğar mı? Türkiye Nasıl Hazırlanmalı?”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin ikincisi, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de “Korona Sonrasında Yeni Bir Dünya Düzeni Doğar mı? Türkiye Nasıl Hazırlanmalı?” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Global Resources Partnership, London Energy Club ve Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü’nün Londra’dan konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr.

“AGMER Webinar Serisi-1 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Aile İşletmelerinde Veliaht Koçluğu”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin ilki, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00’da “Aile İşletmelerinde Veliaht Koçluğu” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Veliaht Koçu Tunç Vidinli’nin konuşmacı olduğu etkinlikte; aile şirketlerinde devir sorunları, devralacak yöneticinin hazırlanması ve yeni nesillere aktarımda yapılması gerekenler öğrencilere aktarıldı. 

9. Aile İşletmeleri Kongresi Ertelendi

Sayın 9. Aile İşletmeleri Kongresi Katılımcıları,
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde de ilk vakalarının görüldüğü COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)’a karşı tedbir amacıyla 7-8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 9. Aile İşletmeleri Kongresi, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ve detaylar daha sonra açıklanacaktır. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz.
 
Prof. Dr. Ali Şen (İKÜ İİBF Dekanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar (AGMER Müdürü)

İKÜ AGMER ve İİBF “7. ULUSAL AİLE ZİRVESİ”ne Katıldı

Taider Aile İşletmeleri Derneği tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde InterContinental Taksim ve Facebook İstasyon’da düzenlenen “7. Ulusal Aile Zirvesi”ne üniversitemizi temsilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ali Şen, AGMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi H. Nazan Çağlar, Arş. Gör. Taha Yusuf Çakarel ile öğrencilerimiz katıldı. Sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı zirve “Değişim Rüzgârını Yönetmek” teması ile gerçekleştirildi. 
 

9. Aile İşletmeleri Kongresi

Değerli Akademisyenler, Aile İşletmesi Sahip ve Yöneticileri, 

Ülkemizde aile işletmeleri ve girişimcilik konularında yapılan araştırmaların sunulduğu tartışıldığı ve araştırmacıların buluştuğu geleneksel hale gelmiş olan en büyük organizasyonlardan birisi olan 9. Aile İşletmeleri Kongre’mizi 7-8 Nisan 2020 tarihlerinde sizlerin de katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Aile işletmeleri ve girişimcilik konularında çalışmış olan araştırmacılarımızın akademik sunumları ile katkı sağlayacakları kongremizi bu yıl TAİDER ile işbirliği yaparak düzenleyeceğiz.

AGMER-TAİDER İş Birliği Kapsamında Toplantı Düzenlendi

İKÜ Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) ile TAİDER Aile İşletmeleri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, 14 Ekim Pazartesi günü Basın Ekspres yerleşkemizde toplantı düzenlendi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen, AGMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi H.Nazan Çağlar, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy ile koordinatörlerden Arş. Gör. Tuğçe Kumral ve Arş. Gör. Taha Yusuf Çakarel’in katıldığı toplantıda; TAİDER’i Yönetim Kurulu üyelerinden Tekin Urhan, Fatma Oolten ve Selen Toron temsil etti.