AGMER tarafından hazırlanan “Organizasyonel Esneklik ve Dayanıklılık Resilience Prensipleri İş İnsanlarından Yaşanmışlık Örnekleri” İsimli Kitap Yayınlandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği katkılarıyla başlatılan “Krize Direnme ve Yenilenme (Resilience)” projesi kapsamında hazırlanan bu kitapta, kurumsal dayanaklılık alanında yayınlanan en yeni standartlar, ISO 22316 standartlarının analizi ve bu standartlar doğrultusunda oluşturulan aile şirketlerine ait kurumsal dayanıklılık hikâyeleri yer almaktadır. 

“AGMER Webinar Serisi-5 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Aile Şirketlerinde Yenilenme Dönemleri ve Önemi”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin beşincisi 21 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da “Aile Şirketlerinde Yenilenme Dönemleri ve Önemi” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen  moderatörlüğündeki etkinliğe, Eyüp Sabri Tuncer ve Yüz Yıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer konuşmacı olarak katıldı.

“AGMER Webinar Serisi-4 (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık): Pandemi Sürecinde Markalar”

Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından düzenlenen “AGMER Webinar Serisi (Bireysel ve Kurumsal Dayanıklılık)”nin dördüncüsü, 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da “Pandemi Sürecinde Markalar” başlığı ile Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. AGMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy moderatörlüğündeki etkinliğe, Yüz Yıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Alkaylı konuşmacı olarak katıldı. Pandemi sürecinde markaların nasıl bir yol izleyeceğinin tartışıldığı etkinliğin sonunda konuşan AGMER Müdürü Dr. Öğr.