AGMER tarafından hazırlanan “Organizasyonel Esneklik ve Dayanıklılık Resilience Prensipleri İş İnsanlarından Yaşanmışlık Örnekleri” İsimli Kitap Yayınlandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği katkılarıyla başlatılan “Krize Direnme ve Yenilenme (Resilience)” projesi kapsamında hazırlanan bu kitapta, kurumsal dayanaklılık alanında yayınlanan en yeni standartlar, ISO 22316 standartlarının analizi ve bu standartlar doğrultusunda oluşturulan aile şirketlerine ait kurumsal dayanıklılık hikâyeleri yer almaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde; “Projenin Hikâyesi”, ikinci bölümünde; “Sürdürülebilir İş Modelleri” (AGMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi H. Nazan Çağlar)”, üçüncü bölümünde “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma” (İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Paksoy) ve dördüncü bölümünde; “Resilience Temel Bilgilendirme” (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen) çalışmaları bulunmaktadır. 

Kitabın beşinci ve son bölümünde ise; yirmi iş insanının yaşanmışlık hikâyeleri yüz-yüze proje ekibi tarafından görüşülerek oluşturuldu ve Gazeteci & TV Yapımcısı Öğr. Gör. Serfiraz Ergün’ün düzenlemeleri ile hikâye akıcılığında okuyuculara sunuldu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Şen, Dr. Öğr. Üyesi. H. Nazan Çağlar, AGMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy, Öğr. Gör. Serfiraz Ergün, İşletme Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Taha Yusuf Çakarel ile Arş. Gör. Tuğçe Kumral’ın gerçekleştirdiği kitaba https://agmer.iku.edu.tr/tr/yayinlar adresinden erişim sağlayabilirsiniz.